ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας όλη η ομάδα στοχεύει στην ανάπτυξη των τομέων δραστηριότητάς της, αλλά και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όπου και εδρεύει, δημιουργώντας μια ομάδα έμπειρων ανθρώπων στο κομμάτι του real estate αλλά των κατασκευών, παρακολουθώντας τις νέες αρχιτεκτονικές τάσεις και τα νέα υλικά και επενδύοντας στην αναβάθμιση των κατασκευών, σύμφωνα πάντα με τις σύγχρονες απαιτήσεις δόμησης. Κατευθυντήρια γραμμή μας αποτελεί ο συνδυασμός της υψηλής αισθητικής, της λειτουργικής διαμόρφωσης με την επιλογή των κατάλληλων σύγχρονων υλικών. Έτσι, όλη η ομάδα μας αποτελούμενη από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, interior designers και ειδικούς σχεδιαστικών προγραμμάτων στοχεύει στο σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος ξεκινώντας από την 2D και 3D απεικόνιση των ιδεών, τον προγραμματισμό και προϋπολογισμό των εργασιών και συντονισμό των συνεργείων μέχρι και την προμήθεια υλικών και επίπλων. 

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η ομάδα μας προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα ενός brand  από το σχεδιασμό του λογότυπου και την αλληλουχία του με το design του εκάστοτε επαγγελματικού χώρου.

 

Ενδεικτικές παροχές:

-Αποτύπωση 2D σχεδίων

-Αρχιτεκτονική μελέτη και σχεδιασμός έργου

-Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις

-Προϋπολογισμός υλοποίησης έργου

-Εύρεση υλικών και εξοπλισμού

-Ανάθεση συνεργείων και πλήρη επίβλεψη αυτών

-Πλήρης & online ενημέρωση της εξέλιξης του έργου