Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας μας( εφεξής «Eταιρεία», «κατάλυμα», ή «εμείς») και των πελατών μας (εφεξής «Πελάτης/-ες», «Επισκέπτης/-ες» ή «εσείς»). Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπό μας. Κατά την προπληρωμή της κράτησης ή την κατάθεση της προκαταβολής, συμφωνείτε αυτομάτως και αποδέχεστε όλες τις διατάξεις της Σύμβασης ως έγκυρες και δεσμευτικές για εσάς και τους επισκέπτες σας που θα διαμείνουν στα καταλύματά μας.

 1.  ΟΡΙΣΜΟΙ

Airstay: H εταιρεία Airstay, με καταλύματα στην ευρύτερη περιοχή των Σπάτων, της Αρτέμιδας και της Βραυρώνας ή σε όποιο άλλο μέρος ενδέχεται να αναπτύξουμε δραστηριότητα στο μέλλον. Τα καταλύματά μας συνιστούν μέρος της Airstay.

Κατάλυμα (ή «εμείς»): η εταιρεία και ο όγκος καταλυμάτων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, που σας παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Πελάτης: το άτομο που ζητάει τις υπηρεσίες της Airstay και του εκάστοτε καταλύματος.

Επισκέπτης (ή «εσείς»): ο Πελάτης και τα υπόλοιπα άτομα που θα διαμείνουν στο καθορισμένο από τον Πελάτη κατάλυμα ή καταλύματα της εταιρείας μας.

Σύμβαση: η συμφωνία μεταξύ αφενός της εταιρείας μας και αφετέρου του Πελάτη και των Επισκεπτών για την παροχή διαμονής και άλλων σχετικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο κατάλυμα, εξαιρουμένων των υπηρεσιών τρίτων. Η Σύμβαση περιλαμβάνει τους εν λόγω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Τρίτα Μέρη: ανεξάρτητες εταιρείες και εργολάβοι στους οποίους η Airstay παραχωρεί το δικαίωμα να παρέχουν ανεξάρτητα υπηρεσίες στους Επισκέπτες μας, με την ονομασία Υπηρεσίες Τρίτων.

Υπηρεσίες Τρίτων: οι υπηρεσίες που παρέχονται από Τρίτα Μέρη, όπως ενδεικτικά εκδρομές, ξεναγήσεις, μίσθωση οχημάτων, υπηρεσίες μεταφοράς ή ταξί, αθλήματα, θαλάσσιο σκι ή άλλα θαλάσσια σπορ όπως και άλλες υπηρεσίες που χρεώνονται απευθείας από Τρίτα Μέρη ή εμμέσως από την εταιρεία και παρέχονται από μια ανεξάρτητη εταιρεία ή ένα ανεξάρτητο άτομο, που δεν απασχολείται από την Airstay.  

Πράκτορες Κράτησης: πλατφόρμες κρατήσεων, ταξιδιωτικά γραφεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος το οποίο, είτε άμεσα ή μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ή άλλου διαδικτυακού μέσου, τηλεφώνου ή άλλου, κανονίζει μια κράτηση στα καταλύματα της Airstay, ώστε να μπορέσετε να λάβετε υπηρεσίες διαμονής από εμάς.  

Επιβεβαίωση Κράτησης: η αποδοχή του αιτήματος του Πελάτη από την Airstay, η οποία περιλαμβάνει τιμολόγηση, ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, αριθμό επισκεπτών, αριθμό καταλυμάτων και άλλων εγκαταστάσεων που παρέχονται στους Πελάτες και Επισκέπτες που θα τον συνοδεύσουν.

Φόρμα Εγγραφής: το έγγραφο που υποχρεούται να συμπληρώσει ο Πελάτης κατά το online check in και το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη πριν την άφιξη του στο κατάλυμα.

 1.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H Airstay και τα καταλύματα παρέχουν υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στον επίσημο ιστότοπό μας και στους εν λόγω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, όπως υπηρεσίες διαμονής. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι Επισκέπτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, είτε δικές μας ή από Τρίτα Μέρη,  όπως αυτές περιγράφονται στον ιστότοπό μας και στην Επιβεβαίωση Κράτησης. Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στον επίσημο ιστότοπό μας, τη Σύμβαση και την Επιβεβαίωση Κράτησης, δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις από την Εταιρεία στους Πελάτες και τους Επισκέπτες.

 1.  ΚΡΑΤΗΣΗ

3.1. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μια κράτηση, είτε άμεσα στα καταλύματα της Airstay, είτε μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω άλλης διαδικασίας που υιοθετεί η εταιρεία για αυτόν τον σκοπό ή μέσω Πρακτόρων Κράτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει μια κράτηση μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, η Airstay και το κατάλυμα δεν ευθύνονται για υπηρεσίες που ο εν λόγω Πράκτορας Κράτησης υποσχέθηκε, εάν αυτές οι υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο ιστότοπο της Airstay ή για όρους και τιμές που ο εν λόγω Πράκτορας Κράτησης δεν είχε την εξουσιοδότηση να σας παράσχει.

3.2. Για να ολοκληρώσετε μια κράτηση στα καταλύματα της Airstay απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος, οι γονείς σας μπορούν να κάνουν την κράτηση εκ μέρους σας. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς σας ή κάποιος ενήλικας θα πρέπει να σας συνοδεύσουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο κατάλυμα μας. Σε κάθε περίπτωση, αν η κράτηση γίνει με τη χρήση μιας έγκυρης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο ιδιοκτήτης αυτής θα πρέπει να βρίσκεται μαζί σας.

3.3. Ο Πελάτης ευθύνεται για την παροχή των προσωπικών του δεδομένων, όπως του ζητείται κατά τη διαδικασία κράτησης, τα οποία θα πρέπει να είναι αληθινά και ακριβή και όπως εμφανίζονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του Πελάτη. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τα στοιχεία του ενημερωμένα, όπως απαιτείται, ώστε να μπορέσουμε να του παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να εκτελέσουμε την εν λόγω Σύμβαση. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση, αν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη είναι ψευδή, παραπλανητικά ή δεν ισχύουν πια και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον Πελάτη, στην οποία περίπτωση ο Πελάτης συμφωνεί ότι αποποιείται το δικαίωμά του για ενημέρωση. 

3.4. Το αίτημα κράτησης εξετάζεται και εφόσον εγκριθεί, θα λάβετε μια Επιβεβαίωση Κράτησης από την Airstay. Σε περίπτωση που κάνετε κράτηση μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, θα λάβετε ένα παραστατικό κράτησης. Ένα έγκυρο παραστατικό κράτησης που περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ της Airstay και του εν λόγω Πράκτορα Κράτησης, θα θεωρείται αντίστοιχο με μια Επιβεβαίωση Κράτησης. Η Airstay δεν υποχρεούται να σας παράσχει υπηρεσίες διαμονής, αν δεν έχετε λάβει μια Επιβεβαίωση Κράτησης.

 1.  ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

4.1. Μπορείτε να πληρώσετε για τη διαμονή σας στα καταλύματα της Airstay με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους, όπως μετρητά, πιστωτική/χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική πληρωμή, μεταφορά χρημάτων ή με όποια άλλη μέθοδο γίνεται αποδεκτή από εμάς στο μέλλον. Η πολιτική πληρωμών είναι η εξής:

Για κρατήσεις με μη Επιστρέψιμη Τιμή, κατά την κράτηση, το πλήρες ποσό θα χρεώνεται στην πιστωτική σας κάρτα και δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης, τροποποίησης ή μη εμφάνισής σας.

Για τις Ευέλικτες Κρατήσεις, απαιτείται μια εγγύηση πιστωτικής κάρτας, ώστε να διασφαλίσετε την κράτησή σας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προεγκρίνει πιστωτικές κάρτες πριν από την άφιξη του Επισκέπτη. Η πιστωτική κάρτα θα χρεωθεί μόνο εάν ισχύουν χρεώσεις ακύρωσης, βάσει της πολιτικής ακύρωσης του Ξενοδοχείου.

Η πολιτική πληρωμών μας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας και, επίσης, θα παρέχεται κατά τη διαδικασία κράτησης όσον αφορά στη συγκεκριμένη παραγγελία σας που υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων και της πλατφόρμας μας ή μέσω των Πρακτόρων Κράτησης ή των δικών τους πλατφορμών. Μια συγκεκριμένη πολιτική πληρωμής παρέχεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης του Πελάτη.  

4.2. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να πληρώσετε εκ των προτέρων μέρος ή το συνολικό ποσό χρέωσης για την κράτησή σας. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μη σας παρέχουμε μια Επιβεβαίωση κράτησης, αν δεν έχετε πληρώσει το ποσό μέσα στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

4.3. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης μίσθωσης του καταλύματος, οι χρεώσεις και οι όροι μίσθωσης ενδέχεται να διαφέρουν καθώς ορίζονται κατόπιν συνεννόησης της Εταιρείας με τον Πελάτη. 

4.4. Για να σας παρέχει μια Επιβεβαίωση Κράτησης, η Airstay συνήθως θα σας ζητήσει να καταβάλετε μια προκαταβολή στον λογαριασμό της ή θα χρεώσει την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα εκ μέρους της εταιρείας. Αν η κράτησή σας γίνει μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, το ποσό της προκαταβολής θα συμπεριλαμβάνεται στο παραστατικό πληρωμής του Πράκτορα Κράτησης. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε στο κατάλυμα κατά την ημερομηνία άφιξης, όπως αυτή αναφέρεται στην Επιβεβαίωση κράτησης και δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών διαμονής, τότε η εταιρεία θα κρατήσει τις προαναφερθείσες προκαταβολές ως αποζημίωση και δύναται να προσφέρει το κατάλυμα ή τα καταλύματα που είχε κρατήσει για τον Πελάτη σε τρίτους.  

4.5. Η πολιτική ακυρώσεων είναι η εξής:

Για κρατήσεις με μη Επιστρέψιμη Τιμή, δεν επιτρέπεται η δωρεάν ακύρωση. Εάν η κράτηση ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ή σε περίπτωση που ο Πελάτης και οι Επισκέπτες δεν εμφανιστούν, ένα ποσό ανάλογο του 100% της τιμής της κράτησης θα χρεωθεί ως τέλος ακύρωσης.

Για τις Ευέλικτες Κρατήσεις, οι πολιτικές ακύρωσης ενδέχεται να διαφοροποιούνται, ανάλογα με την εκάστοτε πλατφόρμας που χρησιμοποιείτε για την κράτηση, πολιτική της εταιρείας και τις ημερομηνίες της κράτησής σας. 

Σε περίπτωση Κράτησης μέσω της ιστοσελίδας μας, ισχύει η εξής πολιτική: 

-για ακύρωση κράτησης 14 ημέρες πριν την άφιξη δεν υπάρχει χρέωση, 

-για ακύρωση κράτησης από 14 μέχρι 7 ημέρες πριν την άφιξη χρεώνεται το 50% του συνολικού ποσού της κράτησης,

-σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται χρέωση όλου του ποσού. 

Η πολιτική ακύρωσής μας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας, αλλά παρέχεται επίσης και κατά τη διάρκεια της κράτησης που αφορά τη συγκεκριμένη παραγγελία σας, είτε μέσω των εργαλείων κράτησης ή της πλατφόρμας μας ή μέσω των πλατφορμών που χρησιμοποιούν οι Πράκτορες Κράτησης. Η συγκεκριμένη πολιτική ακύρωσης για τα εγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες περιλαμβάνεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης του Πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Ευέλικτη Κράτησή σας συνοδεύεται από ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να κρατήσει το πλήρες ποσό της προκαταβολής.  

4.6. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε την κράτησή σας ή τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης (check in & check out), πρέπει να αποστείλετε το αίτημά σας στην Εταιρεία. H Airstay δεν υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημά σας, η έγκριση του οποίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του καταλύματος, τις αρχικές ημερομηνίες κράτησης και άλλους παράγοντες. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις, για τις οποίες θα ενημερωθείτε. Σε περίπτωση που η εταιρεία αποδεχθεί το αίτημά σας και εσείς εγκρίνετε όποιες επιπρόσθετες χρεώσεις προκύψουν, θα λάβετε μια ενημερωμένη Επιβεβαίωση Κράτησης. Εκ μέρους της εταιρείας, μόνο η ενημερωμένη Επιβεβαίωση Κράτησης μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη έγκριση για την αλλαγή στην κράτησή σας ή για την αλλαγή στην ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής σας.  

4.7. Οποιαδήποτε άλλη χρέωση για επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διαμονή του Επισκέπτη θα εξοφλείται άμεσα. Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς για κάθε κατάλυμα για το οποίο έκανε κράτηση πριν από την άφιξή του. Η Eταιρεία οφείλει να παρέχει στον Πελάτη το σχετικό παραστατικό που θα περιλαμβάνει λεπτομερώς τις αντίστοιχες χρεώσεις εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα αναχώρησής του. 

 1.  Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ AIRSTAY

5.1. Οι ώρες check in & check out αναφέρονται στον ιστότοπό μας και στην Επιβεβαίωση Κράτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα έγγραφα αυτά, τότε οι Πελάτες και οι Επισκέπτες μπορούν να κάνουν check in στις ή μετά από τις 14:00 και check out έως τις 12:00 το μεσημέρι.

5.2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί επικοινωνία με την Εταιρεία κατά την ημέρα άφιξης του είτε μέσω mail, είτε μέσω των εφαρμογών viber, whats app, imessage, sms, καθώς μέσω των παραπάνω λαμβάνει μεταξύ 12:00 και 14:00 ώρα Ελλάδος αυτοματοποιημένο μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τους κωδικούς εισόδου στο κατάλυμα. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει πρόσβαση σε κάποιο από τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη η πρόσβασή του στο κατάλυμα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αδυνατεί να έχει πρόσβαση μέσω internet και τηλεφώνου μεταξύ του χρονικού διαστήματος που προαναφέρεται, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία 24 ώρες πριν την άφιξή του. 

5.3. Η Airstay δεν υποχρεούται να παρέχει διαμονή στον Πελάτη και στους Επισκέπτες πριν από τις 14:00 (πρώτο check in) Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει διαφορετική συμφωνία με την εταιρεία, ενδέχεται να εφαρμοστεί επιπλέον χρέωση. Αν ο Πελάτης αποδεχτεί αυτή τη χρέωση, τότε η εταιρεία θα στείλει μια τροποποιημένη Επιβεβαίωση Κράτησης. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις προαναφερθείσες ώρες check in & check out μπορεί να είναι δεσμευτική για την εταιρεία μόνο εάν, α) έτσι ορίζεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης ή β) υπάρξει αντίστοιχο αίτημα κατά τη διαμονή των Επισκεπτών, και αφού ο Υπεύθυνος των καταλυμάτων έχει δώσει την έγκρισή του και ο Πελάτης έχει εξοφλήσει το πρόσθετο ποσό χρέωσης.  

5.4. Η Airstay δεν υποχρεούται να παρέχει διαμονή στον Πελάτη και στους Επισκέπτες μετά τις 12:00 (τελευταίο check out). Σε περίπτωση που ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του δεν αναχωρήσουν από το κατάλυμα έως τις 12:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους (καθυστερημένο check out), η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει πρόσθετη χρέωση, ανάλογα με την ώρα κατά την οποία ο Πελάτης και οι Επισκέπτες αναχώρησαν τελικά από το κατάλυμα ή τα καταλύματα. Αν ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του αναχωρήσουν από το κατάλυμα πριν από τις 18:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους, τότε ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει ποσό αντίστοιχο του 50% της τιμής του καταλύματος για τη συγκεκριμένη ημέρα. Αν ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του αναχωρήσουν από το κατάλυμα μετά τις 18:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους, τότε ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει το 100% της τιμής του καταλύματος για τη συγκεκριμένη ημέρα. Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι ο Πελάτης έχει ενημερώσει την εταιρεία 24 ώρες πριν την ώρα check out και ότι το εκάστοτε κατάλυμα είναι διαθέσιμο εκείνη την ημέρα. 

5.5. Στην περίπτωση κράτησης, η οποία ξεπερνά τις 6 διανυκτερεύσεις, είναι υποχρεωτικός ένας εβδομαδιαίος καθαρισμός και ο έλεγχος του καταλύματος. Η ημέρα και ώρα του ελέγχου/ καθαρισμού ορίζεται κατόπιν συνεννόησης της Εταιρείας με τον Πελάτη.

 1.  ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ, ΤΙΜΑΛΦΗ & ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η Airstay δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντικείμενα, τιμαλφή ή άλλη ιδιοκτησία των Πελατών και Επισκεπτών μας έχουν ξεχαστεί στο κατάλυμα. Σε περίπτωση που χάσετε αντικείμενα, τιμαλφή ή οτιδήποτε στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαμονή σας στα καταλύματά μας, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον υπεύθυνο των καταλυμάτων. Προς διευκόλυνση των Επισκεπτών μας, όλα τα απολεσθέντα, τιμαλφή ή άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί φυλάσσονται για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία εύρεσής τους. Σε περίπτωση που βρούμε αντικείμενα και τιμαλφή, δεν υποχρεούμαστε να επικοινωνήσουμε με τους Επισκέπτες μας, για να τους ενημερώσουμε επί τούτου. Εάν δεν ειδοποιηθούμε από τους Επισκέπτες μας ότι έχουν χάσει συγκεκριμένα αντικείμενα, τιμαλφή ή άλλη ιδιοκτησία εντός ενός (1) μήνα από την αναχώρησή τους (ημερομηνία check out), η Εταιρεία μας δε θα έχει καμία υποχρέωση να τα επιστρέψει, καθώς είναι πολιτική μας να πετάμε τυχόν απολεσθέντα αντικείμενα, τιμαλφή και άλλα που βρίσκονται στα καταλύματά μας μετά το πέρας ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση επιστροφής απολεσθέντων, τιμαλφών και άλλων αντικειμένων σε εσάς, τα έξοδα αποστολής ή ταχυμεταφορών επιβαρύνουν εσάς.  

 1.  ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΙΜΑΛΦΗ & ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Airstay δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντικείμενα, τιμαλφή ή άλλη ιδιοκτησία των Πελατών και Επισκεπτών μας έχουν κλαπεί. Είναι υποχρέωσή σας να προστατεύσετε την ιδιοκτησία σας και να κρατήσετε τα τιμαλφή σας ασφαλή. Ενθαρρύνουμε τους Επισκέπτες μας να κλειδώνουν το κατάλυμά τους καθ' όλη τη διάρκεια της απουσίας τους από αυτό. Οι Επισκέπτες μας οφείλουν να ενημερώνουν τον υπεύθυνο των καταλυμάτων άμεσα, σε περίπτωση κλοπής αντικειμένων, ιδιοκτησίας ή άλλων τιμαλφών, ώστε να ειδοποιείται η αστυνομία το συντομότερο δυνατό.

 1.  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ Airstay 

8.1 Οι Επισκέπτες μας είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στο κατάλυμα ή σε έπιπλα και εξοπλισμό σε αυτό, καθώς και στη μονάδα των καταλυμάτων λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που οφείλεται σε αυτούς ή τους προσκεκλημένους τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης ευθύνεται για τις ζημιές από κοινού με τους Επισκέπτες και τους προσκεκλημένους του. Εάν εντοπιστούν υλικές ζημιές μετά την αναχώρηση των Επισκεπτών, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη με το κόστος αντικατάστασης τυχόν αντικειμένων που καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν από τον Πελάτη, τους Επισκέπτες ή τους προσκεκλημένους του χωρίς τη συγκατάθεση τη εταιρείας. Η χρέωση θα αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό για την αντικατάσταση του χαμένου ή κατεστραμμένου αντικειμένου, επίπλου ή εξοπλισμού, το οποίο περιλαμβάνει και πιθανά έξοδα μεταφορικών και εργασιών. Σε περίπτωση που έχει εισπραχθεί εγγύηση κατά την επιβεβαίωση της κράτησης, το ποσό αφαιρείται από αυτήν ως αποζημίωση για τις φθορές του καταλύματος. 

8.2 . Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και οποιασδήποτε συσκευής των καταλυμάτων. Σε περίπτωση συντήρησης, φυσικής φθοράς ή φθοράς εξαιτίας καιρικών φαινομένων ή άλλης αιτίας για την οποία δε φέρει ευθύνη ο Πελάτης, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αναθέσει άμεσα την όποια εργασία στην αρμόδια επιχείρηση και εκείνη με τη σειρά της να προχωρήσει στην αποκατάσταση της ζημιάς τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία. Σε περίπτωση που το κατάλυμα θεωρηθεί μη λειτουργικό λόγω της ζημιάς ή της αδυναμίας να επιλυθεί άμεσα, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει αντίστοιχο κατάλυμα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, ή να σας αποζημιώσει με το ποσό που αντιστοιχεί στις υπολειπόμενες ημέρες της κράτησής σας. Η χρέωση που αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό της αντικατάστασης ή επισκευής επιβαρύνει αποκλειστικά την Εταιρεία. 

 1.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9.1. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών διαμονής στους Επισκέπτες των καταλυμάτων όπως αυτές αναφέρονται στον ιστότοπό της και στην Επιβεβαίωση Κράτησης, με τη δέουσα επιμέλεια και επαγγελματισμό, επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευθύνη, όπως αυτή αναμένεται από οποιοδήποτε κατάλυμα ανώτερης ποιότητας ανά τον κόσμο. Η Εταιρεία εφαρμόζει μια αυστηρή και υψηλής ποιότητας πολιτική για την υγιεινή και την ασφάλεια. Η Airstay συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεωτικές διατάξεις των κανονισμών και της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στην Ελλάδα. Επιπλέον, υιοθετούμε όλες τις κατάλληλες πρακτικές και αποκτούμε πιστοποιήσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια, ώστε οι Επισκέπτες μας να νιώθουν άνεση και ασφάλεια στα καταλύματά μας και να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.  

9.2. Σε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας ή ανάγκης για ιατρική φροντίδα, οι Επισκέπτες μας μπορούν να ειδοποιήσουν τον υπεύθυνο επικοινωνίας άμεσα, ώστε να ζητήσουν βοήθεια και να τους παραπέμψουμε σε νοσοκομείο ή ιατρό. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες ή τις χρεώσεις των εξωτερικών νοσοκομείων ή ιατρών, τις οποίες οι Επισκέπτες οφείλουν να πληρώσουν άμεσα καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις μας.

 1.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

10.1. Οι Επισκέπτες υποχρεούνται να παραδώσουν το κατάλυμα κατά την αναχώρησή τους ακριβώς όπως τους παραδόθηκε από την Εταιρεία κατά την άφιξή τους. Σε περίπτωση κακής χρήσης του καταλύματος και του γενικού εξοπλισμού του, οι Επισκέπτες θα χρεωθούν επιπλέον έξοδα καθαρισμού. 

10.2. Οι Επισκέπτες θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια και να έχουν καλούς τρόπους κατά τη διαμονή τους στα καταλύματα της Airstay. Προκειμένου να σεβαστούμε το δικαίωμα όλων των επισκεπτών της Airstay να κάνουν σωστή χρήση όλων των εγκαταστάσεων των καταλυμάτων, οι Επισκέπτες μας υποχρεούνται να ακολουθούν τους ενδυματολογικούς κώδικες όταν χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους των καταλυμάτων. Οι Επισκέπτες δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ακατάλληλα, να προκαλούν θορύβους που ενοχλούν άλλους επισκέπτες, να κάνουν οποιαδήποτε ζημιά, να προκαλούν τραυματισμούς ή να προσβάλλουν τρίτους, είτε υπαλλήλους της Eταιρείας ή άλλους επισκέπτες των καταλυμάτων. H Eταιρεία ενδέχεται να αρνηθεί την πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, τα καταλύματα ή τη μονάδα των καταλυμάτων της σε Επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται με τους προαναφερθέντες κανόνες, καθώς και σε όσους δεν ακολουθούν τα κατάλληλα πρότυπα υγιεινής ή έχουν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ που οδηγούν σε ακατάλληλη συμπεριφορά. Σε περίπτωση διαφωνίας ή σύγκρουσης μεταξύ Πελατών που διαμένουν σε γειτονικά καταλύματα, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές ώστε να επιλυθεί το ζήτημα μεταξύ των Πελατών. Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή άλλης ζημίας για τα οποία ευθύνονται συγκεκριμένοι Επισκέπτες, η Εταιρεία μπορεί να παράσχει τις προσωπικές τους πληροφορίες στην αστυνομία για την έναρξη σχετικών διαδικασιών δίωξης. Οι ίδιοι θα φέρουν την ευθύνη για την αποζημίωση της Εταιρείας και θα αποποιηθούν την όποια ευθύνη της Εταιρείας απέναντι σε αξιώσεις και αγωγές τρίτων μερών ή υπαλλήλων που προκλήθηκαν εξαιτίας των πράξεών τους.

10.3. Μπορείτε να συνοδεύεστε από τα παιδιά σας, ηλικίας κάτω των 18 ετών, μόνο εφόσον αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην Επιβεβαίωση Κράτησής σας.  

10.4. Δεν επιτρέπονται τα ζώα ή τα κατοικίδια στα καταλύματά μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτρέψουμε την είσοδο σκύλων υπηρεσίας ή άλλες παρεκκλίσεις στην πολιτική αυτή, εφόσον έχει υπάρξει αντίστοιχο αίτημα στην Εταιρεία, το οποίο έχει εγκριθεί από εμάς και περιλαμβάνεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης.  

10.5. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά μέσα στα καταλύματα και τους χώρους της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων όλων των δωματίων, των κοινόχρηστων χώρων, των ασανσέρ, των διαδρόμων, του λόμπι. Όσο βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο έξω από τα καταλύματα ή στα μπαλκόνια, συνιστάται στους Επισκέπτες μας να αποφεύγουν να καπνίζουν κοντά σε άλλους επισκέπτες, με τρόπο που να διαταράσσει τη διαμονή τους και τη δυνατότητά τους να απολαμβάνουν τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.  

10.6. Η Airstay δεν παρέχει χώρο στάθμευσης για τα οχήματα των Επισκεπτών. Σε περίπτωση που το κατάλυμα διαθέτει χώρο στάθμευσης, συμφωνείται ότι η Eταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των οχημάτων των Επισκεπτών και ότι οι Επισκέπτες θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ώστε να καλύψουν τυχόν ζημίες, καταστροφές ή κλοπές.

10.7. Σε περίπτωση ασθένειας, δηλητηρίασης, σαλμονέλας ή άλλης ασθένειας που προκληθεί από φαγητό ή ποτό που φέρατε στα καταλύματα, είστε υπεύθυνοι για την άμεση ενημέρωση του υπεύθυνου των καταλυμάτων και για την αποποίηση ευθύνης της Εταιρείας εναντίον οποιασδήποτε αξίωσης τρίτων μερών για ζημιές που προκλήθηκαν από ασθένειες που μεταδόθηκαν σε άλλους επισκέπτες ή υπαλλήλους της Εταιρείας.  

10.8. Δεν επιτρέπεται να υπεκνοικιάζετε το κατάλυμα που σας παρείχε η Εταιρεία ούτε να παρέχετε διαμονή στο κατάλυμα αυτό σε τρίτα μέρη. Κατά την άφιξή σας υποχρεούστε να δηλώνετε τον ακριβή αριθμό επισκεπτών που θα διαμένουν στα καταλύματα για τα οποία έχετε κάνει κράτηση. Δεν επιτρέπονται επιπλέον επισκέπτες, εκτός αν έχει υπάρξει έγκριση από τον υπεύθυνο των καταλυμάτων, οπότε και ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.  

10.9. Δεν επιτρέπονται οι συναθροίσεις και οι κοινωνικές εκδηλώσεις στα καταλύματα και στους κοινόχρηστους χώρους αυτών. 

10.10. Τα καταλύματα της Airstay δε διαθέτουν προς το παρόν προδιαγραφές εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Σε περίπτωση που ένας Επισκέπτης έχει κάποια σωματική ή νοητική αναπηρία, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία πριν την Επιβεβαίωση Κράτησης ή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το check in. Αν το Ξενοδοχείο δεν ενημερωθεί ότι ένας Επισκέπτης έχει κάποια σωματική αναπηρία, τότε το Ξενοδοχείο δε φέρει καμία ευθύνη προς τον Πελάτη ή τον εν λόγω Επισκέπτη, αν εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου χρήση των εγκαταστάσεων ή σωστή χρήση των υπηρεσιών και ο Πελάτης θα πρέπει να πληρώσει το πλήρες ποσό που ισχύει για την κράτησή του. Οι Επισκέπτες με νοητική αναπηρία πρέπει να συνοδεύονται από επαγγελματία παραϊατρικό υπάλληλο ή ιατρό που θα μπορεί να παράσχει την απαραίτητη θεραπεία, αν χρειαστεί, ειδάλλως η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης για τον συγκεκριμένο Επισκέπτη, χωρίς καμία υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής.  

10.11. Τα καταλύματά μας διαθέτουν υπηρεσίες ασύρματου δικτύου (wi-fi). Από πλευράς σας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με την πολιτική σωστής χρήσης ασύρματου δικτύου. Ενδεικτικά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες για παράνομες ή δόλιες πράξεις, συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολές σε τρίτα μέρη, προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή για να προχωρήσετε σε πράξεις που θα οδηγήσουν σε άρνηση της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι Επισκέπτες υποχρεούνται να σέβονται το απόρρητο και να συμμορφώνονται με το σύνολο της εν λόγω νομοθεσίας, τους κανονισμούς και τις οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους κατά τη χρήση των υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi). Η Εταιρεία ενδέχεται να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά την παροχή υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) σε Επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις ή με την κατάλληλη πολιτική χρήσης του wi-fi του καταλύματος χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επισκέπτης μπορεί να απευθυνθεί στον υπεύθυνο λειτουργίας των καταλυμάτων και οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου (wi-fi) θα αποκατασταθούν αφού πρώτα το αίτημα εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενδέχεται επίσης να αναστείλει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) με σκοπό τη συντήρηση, υποστήριξη ή αναβάθμιση των συστημάτων του, στην οποία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη απέναντι στους Επισκέπτες για την έλλειψη διαθεσιμότητας υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi), εφόσον κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι υπάρχει νόμιμος και έγκυρος λόγος για την έλλειψη διαθεσιμότητας υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  

10.12. Σε περίπτωση ύπαρξης παραπόνων, σας ενθαρρύνουμε να ενημερώσετε τον υπεύθυνο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας σε αυτό. Διαφορετικά, υπάρχει η πιθανότητα η Εταιρεία να μην εξετάσει το παράπονό σας, αν αυτό υποβληθεί μετά από την αναχώρησή σας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει ή να απαντήσει σε οποιοδήποτε παράπονο υποβάλλεται ένα (1) μήνα μετά την αναχώρηση του Επισκέπτη. Σε αυτή την περίπτωση παραιτείστε των δικαιωμάτων σας για υποβολή παραπόνων σε οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική αρχή ή Δικαστήριο.

 1.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε Επιβεβαίωση Κράτησης ή οποιαδήποτε κράτηση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειαστεί να αποζημιώσει τον Πελάτη ή τους Επισκέπτες. Ενδεικτικά, η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε κράτηση σε περίπτωση που:

11.1. Ο Πελάτης έχει δώσει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά τις προσωπικές του πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας.

11.2. Ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του καταπατήσουν οποιαδήποτε διάταξη της εν λόγω Σύμβασης, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις.

11.3. Η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποθέσει ότι η χρήση υπηρεσιών διαμονής μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των καταλυμάτων, την ασφάλεια ή την εικόνα της Εταιρείας στο κοινό χωρίς αυτό να μπορεί να αποδοθεί στο κατάλυμα ή/και την Εταιρεία αυτού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κρατήσει την προκαταβολή που κατέθεσε ο Πελάτης ως αποζημίωση.

 1.  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η εταιρεία Airstay συνεργάζεται με Πράκτορες Κράτησης, ώστε να προωθήσει τις υπηρεσίες διαμονής της και να αυξήσει τον αριθμό των κρατήσεων στα καταλύματά της. Ωστόσο, η Εταιρεία και τα καταλύματά της είναι ανεξάρτητοι εξωτερικοί συνεργάτες τους και δεν τους ελέγχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάπτουμε συμφωνίες με τους Πράκτορες Κράτησης, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε απέναντι στις υποσχέσεις τους που δε συνάδουν με τις υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας ή αποκλίνουν σημαντικά από τις δυνατότητες και τις τιμές μας. Σε αυτό το πλαίσιο, αν τρίτα μέρη έχουν υποσχεθεί προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στον επίσημο ιστότοπο μας ή τιμές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμφωνίες μας, δε φέρουμε καμία ευθύνη για την παραποίηση στοιχείων ή τις ψευδείς υποσχέσεις των Πρακτόρων Κράτησης.  

 1.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η εταιρεία Airstay επιτρέπει σε Τρίτα Μέρη να παρέχουν υπηρεσίες στους Επισκέπτες μας, όπως π.χ. δραστηριότητες, αθλήματα, σκι ή άλλα θαλάσσια σπορ, εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Τέτοιου είδους Υπηρεσίες Τρίτων χρεώνονται επιπλέον από τα Τρίτα Μέρη, είτε άμεσα ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, χρεώνονται από την Εταιρεία εκ μέρους των Τρίτων Μερών ή μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας. Η εταιρεία Airstay δεν ελέγχει τα Τρίτα Μέρη, τα οποία αποτελούν ανεξάρτητες εταιρείες, ούτε μπορούμε να τους επιβάλλουμε συγκεκριμένες πολιτικές και υποχρεώσεις. Ωστόσο, τους ενθαρρύνουμε να θέτουν σε ισχύ έγκυρα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να υιοθετούν κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας. Οι Επισκέπτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους υπηρεσίες τρίτων με δική τους ελεύθερη βούληση, επιλογή και ευθύνη. Η Airstay και το εκάστοτε κατάλυμα δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, τραυματισμούς ή ατυχήματα που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε Επισκέπτη χρησιμοποιεί τις εν λόγω Υπηρεσίες Τρίτων.    

 1.  ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για πολλούς λόγους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Δικαίου και της Αστυνομίας, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε διαμονή και άλλες υπηρεσίες και να επιβάλλουμε χρεώσεις. Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε, επίσης, να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε, κοινοποιήσουμε, αποθηκεύσουμε και επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσον αφορά τις προτιμήσεις, τις επιλογές, τη συμπεριφορά, τα σχόλια και τις προτάσεις σας, προκειμένου να σας παράσχουμε βελτιωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και να σας παράσχουμε ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις και άλλο προωθητικό υλικό, ειδικές προσφορές, για να σας αποστείλουμε σχετικά μηνύματα ή για να διεξάγουμε έρευνες για την ικανοποίηση των πελατών. 

 1.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

15.1. Η ευθύνη της Εταιρείας ορίζεται και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δε φέρει υπό καμία συνθήκη καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη και στους Επισκέπτες για έμμεσες, επακόλουθες, ειδικές, τυχαίες ή κυρωτικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εισοδήματος ή ευκαιρίας. Βάσει της παρούσας Σύμβασης η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη για τις υπηρεσίες διαμονής κατά τη διαμονή τους, όταν το συγκεκριμένο συμβάν έλαβε χώρα.

15.2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης, τραυματισμού ή ζημίας που υπέστη οποιοσδήποτε Επισκέπτης λόγω εσκεμμένης ή σκόπιμης πράξης της Εταιρείας ή των υπαλλήλων του ή λόγω σοβαρής αμέλειας των προαναφερθέντων, η Εταιρεία ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνη από τα αρμόδια δικαστήρια να αποζημιώσει τον Επισκέπτη. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ως πλήρη αποζημίωση για οποιεσδήποτε ή και όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν στον Επισκέπτη.

15.3. Σε περίπτωση οποιουδήποτε παραπόνου, ζημίας ή τραυματισμού ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αξίωσης ενάντια στην Εταιρεία, ο Επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό και σε καμία περίπτωση αργότερα από ένα (1) μήνα μετά την αναχώρηση του από το κατάλυμα ή από την εμφάνιση του γεγονότος που οδήγησε στην αξίωση ή στο παράπονο. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι στον Επισκέπτη του και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη και ο Επισκέπτης παραιτείται από το δικαίωμά του να υποβάλει οποιαδήποτε αξίωση ή να κινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία ενάντια στο κατάλυμα ή στην εταιρεία Airstay εν γένει.

 1.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

16.1. Ως «Συμβάν Ανωτέρας Βίας» νοείται πόλεμος ή τρομοκρατική ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στον κυβερνοχώρο), ταραχές, εμφύλιες αναταραχές, πυρηνικά ατυχήματα ή θεομηνία (όπως πλημμύρες, καταιγίδες, ακραίες καιρικές συνθήκες, σεισμοί ή κεραυνοί), απεργίες, ενέργειες της κυβέρνησης, πυρκαγιά ή σοβαρή έκρηξη, κακόβουλη επίθεση, ασθένειες, πανδημία ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτός ελέγχου της εταιρείας Airstay.

16.2. Εάν η λειτουργία οποιουδήποτε καταλύματος ή άλλης υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία εμποδίζεται ή οι υποχρεώσεις του δεν μπορούν να εκπληρωθούν λόγω οποιουδήποτε λόγου ή οποιουδήποτε συνδυασμού Συμβάντων Ανωτέρας Βίας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής ή ευχέρειας ώστε είτε να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης και να επιστρέψει την κατάθεση στον Πελάτη ή να παρέχει τη δυνατότητα στον Πελάτη να αλλάξει την ημερομηνία της κράτησής του σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση του καταλύματος, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί εντός εύλογου διαστήματος για την εμφάνιση και τη φύση του Συμβάντος Ανωτέρας Βίας.

16.3. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής ή ευχέρειας ώστε είτε να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης και να επιστρέψει την κατάθεση στον Πελάτη ή να παρέχει τη δυνατότητα στον Πελάτη να αλλάξει την ημερομηνία της κράτησής του σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση του καταλύματος, στις ακόλουθες περιπτώσεις όπου:

Το σύνολο ή σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων του καταλύματος, όπου βρίσκονται τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση, πρέπει να υποβληθεί σε επείγουσα ή υποχρεωτική συντήρηση ή

Υπάρχει αδυναμία ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κατάλυμα η οποία δεν εμπίπτει στον έλεγχο της Εταιρείας ή

Κρίνεται απαραίτητο για την πρόληψη ή τον περιορισμό μιας πανδημίας ή της εξάπλωσης οποιασδήποτε άλλης ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης απειλής για την υγεία και την ασφάλεια.

 1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Ο Πελάτης και οι Επισκέπτες δεν δύνανται να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση σε τρίτους βάσει της παρούσας Σύμβασης ή της Επιβεβαίωσης Κράτησης, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

17.2. Ουδεμία παραίτηση της εταιρείας Airstay από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της εν λόγω Σύμβασης δεν θα αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Σύμβασης. Εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, καμία αποτυχία άσκησης ή καθυστέρηση της άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος, αποκατάστασης, εξουσίας ή προνομίου που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση από την Airstay ή το κατάλυμα δεν θα λειτουργεί ή θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτήν. Αντιστοίχως, ουδεμία μεμονωμένη ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, ένδικου βοηθήματος, εξουσίας ή προνομίου της Airstay ή του καταλύματος δεν θα αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, ένδικου βοηθήματος, εξουσίας ή προνομίου της Airstay ή του καταλύματος.

17.3. Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων κριθεί ως ανεφάρμοστη, άκυρη ή παράνομη, οι υπόλοιπες διατάξεις των εν λόγω Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και η Airstay οφείλει να τροποποιήσει τις ανεφάρμοστες, άκυρες ή παράνομες διατάξεις προκειμένου να είναι έγκυρες, νόμιμες και εφαρμόσιμες.

17.4. Καμία αναθεώρηση, τροποποίηση ή υπαναχώρηση, τερματισμός ή μη εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης δεν τίθεται σε εφαρμογή χωρίς να προηγηθεί έγγραφη έγκρισή τους από την εταιρεία Airstay. Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά διαστήματα. Σε αυτή την περίπτωση, η αναθεωρημένη έκδοση θα δημοσιεύεται εδώ συνοδευόμενη από αλλαγή της ημερομηνίας της «Τελευταίας Ενημερωμένης Έκδοσης» (ημερομηνία από την οποία θα τίθεται σε ισχύ) στο τέλος αυτού του εγγράφου. Ως εκ τούτου, συνίσταται να συμβουλεύεστε τις εκδόσεις που δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπό μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά όταν κάνετε κράτηση σε ένα από τα καταλύματά μας.

17.5. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συγκρούσεις νομοθετικών διατάξεων ή αρχών. Κάθε διένεξη που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εγκυρότητά της, υπόκειται στη μοναδική και αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Αθήνας στην Ελλάδα.